Wykaz uczestników konkursów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ETAP REJONOWY
II etap konkursu odbywa się w szkołach podstawowych. Koordynowany jest przez szkoły powiatowe.


 | Język polski  | Język niemiecki  |  Fizyka | Historia  |  Matematyka |