Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021 / 2022
Przewodnicząca - Małgorzata Przykucka
Zastępca Przewodniczącej - Kamila Lisowska-Lebioda
Zastępca Przewodniczącej - Joanna Hetmaniuk
Skarbnik - Katarzyna Kapela
Sekretarz - Grażyna Gzela


Przewodniczący Rady Rodziców

Klasa Imię i nazwisko
I A Monika Czerniecka
I B Emila Grodzka
I C Małgorzata Kapszewicz
I D Iwona Krom-Frąckowiak
I E Ewa Wodecka -Bordun
I H Magdalena Wołoszyn
I M Elżbieta Leonowicz
II A Piast Bazyliński
II B Sylwia Lech
II H Halina Dmytrowska
II E Anna Romańska
II M Joanna Hetmaniuk
III B Agnieszka Łagoda
III C Kamila Lisowska-Lebioda
III H Sylwia Saporowska
III E Anna Mikołajczyk
III M Małgorzata Przykucka
IV B Maja Jakubowska
IV C Diana Olszowy
IV H Grażyna Gzela
IV E Monika Nieckarz
IV M Dorota Połczyńska


NR KONTA RADY RODZICÓW: 32 1020 2791 0000 7002 0008 6447
NIP: 669-22-07-564


Regulamin RR - TUTAJ