• Duplikat wydania świadectwa, legitymacji: 90 1140 1137 0000 2963 1000 1001
  • Rada Rodziców przy II LO:                          32 1020 2791 0000 7002 0008 6447