RANKINGI 2020: MATURY 20219
Newsweek - 98 miejsce w Polsce
Perspektywy: II LO 100% zdawalności Kraj 86,4%
249 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów Język polski 64% Język polski 55%
119 miejsce w Polsce w Rankingu Olimpijskim Matematyka 81% Matematyka 58%
9 miejsce w województwie zachodniopomorskim Język angielski 91%, Język niemiecki 83% Język angielski 69%, Język niemiecki 64%

UWAGA MATURZYŚCI !


W  dniu 11 sierpnia 2020r., w auli szkoły, będą wydawane świadectwa dojrzałości dla absolwentów,
którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2020r. Świadectwo dojrzałości odbiera osobiście absolwent.
Przy odbiorze świadectwa wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, odbiory świadectw będą się odbywały w obowiązującym
w miejscach publicznych reżimie sanitarnym, którego przestrzeganie jest bezwzględnie wymagane,
tj. m.in. absolwenci dokonujący odbioru  muszą być zaopatrzeni w:

  • środki ochrony osobistej, tj. w maskę lub przyłbicę,
  • własny długopis

Do auli wchodzimy od strony boiska. Przed wejściem obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.

Wydawanie świadectw odbędzie się zgodnie z harmonogramem:

  • Godzina 10.00 – 11.30

Klasy : III A, III C, III H   oraz   absolwenci, którzy ukończyli szkołę przed rokiem 2020.

  • Godzina 11.30 – 13.00

Klasy III B, III E, III M

W przypadku nieodebrania świadectwa w wyznaczonym terminie,  można będzie tego dokonać indywidualnie, w godzinach pracy sekretariatu.

                                                                                                                                                             Anna Krzyżanowska

                                                                                                                                                   Wicedyrektor II LO w Koszalinie

Rekrutacja 2020/2021
    
        
W Y N I K I   R E K R U T A C J I

- 12 sierpnia 2020r. godz. 15.00  (po zalogowaniu na platformie - Vulcan)

W dniach 13 i 14 sierpnia 2020r. od godz. 8.00
będą przyjmowane w auli szkolnej oryginały dokumentów:

- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
- zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

oraz 3 fotografie legitymacyjne

 
        Nabór Vulcan
 - TUTAJ  

                                                                                                                               Wiktor Kamieniarz
                                                                                                                             Dyrektor II LO w Koszalinie
 Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie
w dniu 26 sierpnia 2020 r. (godzina 11.30/12.00)
98 miejsce w Polsce - BRONEK MOCARZ JEST I BASTA

Ukazał się ranking 3523 liceów ogólnokształcących Newsweeka. 
W pierwszej  setce w Polsce są dwa licea z Koszalina.
I LO im. St. Dubois - 87 miejsce,
G r a t u l a c j e  ! ! !

oraz II LO im. Wł. Broniewskiego - 98 miejsce
To miła wiadomość i powód do dumy.

Absolwentów szkół podstawowych zapraszam do nauki w super szkole.

                                                                      Wiktor Kamieniarz
                                                                                     Dyrektor II LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie


 


Filmy promujące II LO