DYREKCJA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE 
 
Wicedyrektor mgr Bogusława Hordyńska 
Powołana na stanowisko wicedyrektora szkoły 1 września 2011 r. 
Nauczyciel języka niemieckiego
Od 31 sierpnia 2021 roku pełniąca także obowiązki dyrektora

Wicedyrektor mgr Anna Krzyżanowska
Powołana na stanowisko wicedyrektora szkoły 1 września 2006 r.   

Nauczyciel biologii i przyrody


Wicedyrektor mgr Joanna Lizak
Powołana na stanowisko wicedyrektora szkoły 1 września 2022 r.

Nauczyciel języka niemieckiego