Wyniki konkursów dla uczniów klas VIII Szkół Podstawowych zostaną opublikowane na stronie www.broniewski.edu.pl w dniu 22 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00


Wręczenie zaświadczeń Laureatom i Finalistom odbędzie się podczas dnia otwartego szkoły 24 kwietnia 2024 r. o godz. 16.30 - aula