ZMIANY W PLANIE NA 02.02.2023
CZWARTEK

 NAUCZYCIELE  NIEOBECNI:

 B. Hordyńska, A. Stępień, A. Chęcińska, A. Idziorek- na 4 i 5 godz., P. Szymański- do 7 godz., M. Kulik- na 4,5,6 godz.

 ODDZIAŁY NIEOBECNE:

 2M- wyjście klasowe z wychowawcą (A. Chęcińska)

 2H- na 4 i 5 godz.- wyjście na mecz (A. Idziorek)

 3B- wyjście na mecz na 4,5,6 godz. (M. Kulik)

 ZMIANY DLA ODDZIAŁÓW:

 1B- na 4 godz.- geografia w s. 39 (A. Pall)

 1C- po 6 godz.- grupa A. Stępień - do domu

 1D- na 2 godz.- historia i teraźniejszość  w s. 22

         na 5 godz.- j. angielski cała klasa (A. Wnuk)

        na 6 godz.- geografia w s. 27

 1E- na 6 godz.- historia w s. 6 (Z. Hansz)

 1H- na 4 godz.- j. angielski (M. Pietraś/ H. Królikowska- grupa A. Wnuk)

 1M- po 7 godz.- grupa A. Stępień- do domu

 3C- po 7 godz.- do domu

 3E- na 2 godz.- j. niemiecki cała klasa (S. Peryt-Matejko)

        na 3 godz.- grupa P. Szymańskiego- okienko

 3M- po 6 godz.- uczniowie z grupy A. Chęcińskiej  nieuczęszczający na etykę idą do domu

 4B- po 3 godz.- wyjście na Targi Edukacyjne (P. Jachnowiec)

       powrót na 5 godz. lekcyjną

 4C- po 3 godz.- wyjście na Targi Edukacyjne (D. Kowalik)

       powrót na 5 godz. lekcyjną

       na 6 godz.- matematyka w s. 28 (J. Butrynowska)

 4H- po 5 godz.- wyjście na Targi Edukacyjne (A. Wnuk)

        powrót na 7 godz.

 4M- po 2 godz.- wyjście na Targi Edukacyjne (L. Warzyński)

        powrót na 4 godz.

        na 6 godz.- w-f cała klasa (P. Szott)

 

  ZMIANY DLA NAUCZYCIELI:

  A. Pall- na 4 godz.- 1B w s. 39

  Z. Hansz- na 6 godz.- 1E w s. 4

  A. Wnuk- na 5 godz.- 1D cała klasa

  P. Szott- na 6 godz.- 4M cała klasa

  S. Peryt-Matejko- na 2 godz.- 3E cała klasa

  J. Butrynowska- na 6 godz.- 4C w s. 28

  D. Kowalik- na 2 godz.- 1D w s. 22

  J. Szuba- na 6 godz.- 1D w s. 27

  M. Pietraś- na 4 godz.- 1H

  H. Królikowska- na 4 godz.- 1H (grupa A. Wnuk)

  L. Kowalska- dyżur na I piętrze za A. Stępień (11:35- 15:15)

  K. Kozak- dyżur na I piętrze za L. Warzyńskiego (9:40-10:50)

  A. Gotlib- dyżur za A. Chęcińską (11:35-11:45)- korytarz przy sali gimnastycznej+boisko

  P. Szott- dyżur za A. Chęcińską (12:30-15:15)- korytarz przy sali gimnastycznej+boisko

 

      

 


Podczas okienek uczniowie przebywają na terenie szkoły! (bufet, czytelnia)