Dziękujemy wszystkim klasom za zaangażowanie w akcję kalenDASZ.

Dzięki naszym wspólnym staraniom mogliśmy udekorować dzieciom święta. Wykonanymi przez Was kalendarzami cieszy się teraz ponad 30 dzieci!