W dniu 03.02.2020r. uczniowie z klas trzecich o profilu biologiczno – chemicznym uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii zorganizowanych na Politechnice Koszalińskiej przy ul. Racławickiej. Zajęcia prowadzone pod nadzorem pracownika Politechniki - dr Łukasza Dudka i nauczyciela chemii mgr inż. Jerzego Jasiakiewicza.

Po odpowiednim ubraniu się w fartuchy ochronne, rękawiczki i okulary oraz wstępnym instruktażu BHP uczniowie przystąpili do zajęć. Na początku wszyscy uczniowie podzielili się na zespoły i zapoznali się z metodyką zaplanowanych ćwiczeń na poszczególnych stanowiskach.

Tematem pierwszej części zajęć laboratoryjnych było przeprowadzenie reakcji estryfikacji – otrzymywanie etanianu n-butylu. Uczniowie wykonywali doświadczenia na wcześniej przygotowanym stanowisku. Do reakcji użyto stężony kwas octowy oraz alkohol n-butylowy. Aby przeprowadzić reakcję należało przygotować stechiometryczne ilości reagentów. Objętości przygotowanych roztworów przeliczono na masy substancji i stężenia (były mierzone z najwyższą dokładnością). Mieszaninę podgrzewano w kolbie z chłodnicą zwrotną. Częściowo skroplone pary w chłodnicy wracały do kolby reakcyjnej.

Tematem drugiej części zajęć było oczyszczenie otrzymanego estru i usunięcie wody z produktu. Uczniowie podczas wykonywania tej części ćwiczeń dodali do produktu reakcji wodorowęglan sodu w celu usunięcia resztek nieprzereagowanego kwasu octowego. Powstający gaz usuwano przez wytrząsanie kolby z mieszaniną. Następnie do pozostałości uczniowie dodali bezwodny siarczan magnezu w celu usunięcia wody z mieszaniny. W ten sposób otrzymano czysty ester – etanian n-butylu.

Praca zespołowa i indywidualna podczas ćwiczeń umożliwiła zapoznanie się praktyczne z czynnościami laboratoryjnymi, a do wykonywania niezbędnych obliczeń uczniowie musieli wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą w trakcie nauki w szkole.

Współpraca II Liceum Ogólnokształcącego z Politechniką Koszalińską w zakresie ćwiczeń laboratoryjnych z chemii będzie kontynuowana ...


Filmik z zajęć - TUTAJ


Solidarni z Ukrainą

   

Logowanie

KronikaZnajdź na stronie

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.