Dwie uczennice klasy 4b oraz dwie uczennice klasy 4h naszego liceum pod wzięły udział w spotkaniu inaugurującym projekt MATura+.

Wydarzenie miało miejsce w hotelu Radisson Blue w Szczecinie 26.09.2022 r. Projekt MATura+ realizowany jest przez Firmę Edukacyjno-Wydawniczą Elitmat, Fundację Empiria i Wiedza oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. W jego ramach odbywa się dofinansowany w 100% całoroczny kurs online z matematyki dla maturzystów na poziomie podstawowym. Projekt obejmuje 106 godzin lekcyjnych, w których bierze udział 1400 uczniów z województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Zajęcia są prowadzone przez nauczyciela matematyki i autora zbiorów zadań Dariusza Kulmę.