Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i szachy
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie uczą się, klarnet, tabela, skrzypce i gitara
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i szachy