Mogliśmy wziąć udział w symulowanej rozprawie karnej, dowiedzieć się o odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełniane najczęściej przez młodych ludzi. Wszystko odbyło się w ramach edukacji prawnej.