Dziś dwie kolejne osoby przeszły do etapów centralnych Olimpiad Przedmiotowych i Tematycznych.

Aleksandra Bzdyra z klasy III H zakwalifikowała się do etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Jest to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych olimpiad w kraju. Brawo Ola i Pani profesor Tamara Gutta-Aleksandrowicz.

Również dziś do etapu centralnego Olimpiady o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym przeszła uczennica klasy IV H Małgorzata Kowal.

Serdeczne gratulacje!!!