W dniu dzisiejszym w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Nasza uczennica Alicja Woźniak odebrała nagrodę z rąk wicewojewody Pana Tomasza Wójcika oraz wicekuratora oświaty Pana Bogusława Ogorzałka.

Gratulujemy Alicji i wszystkim nagrodzonym.
Pamiętajcie ,,Non scholae, sed vitae discimus (łac. - nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia).