1. Zbliża się termin składania ostatecznych deklaracji maturalnych. Każdy maturzysta ma prawo dokonać korekty wybranych przedmiotów oraz zaktualizować dane osobowe.

Wszystkich uczniów klas czwartych, którzy chcą dokonać zmian w deklaracji, zapraszam do gabinetu wicedyrektor A. Krzyżanowskiej w wyznaczonych terminach:2. W dniach 26.02.2024. – 1.03.2024. zostanie przeprowadzona szkolna diagnoza przed maturą. Wszyscy maturzyści przystępują do egzaminów zgodnie ze złożoną ostateczną deklaracją maturalną.

Anna Krzyżanowska