Abyście mieli możliwość korzystania z dziennika Uonet+ Wasi wychowawcy muszą uzupełnić 2 wpisy w kartotece ucznia:

  • PESEL - już tam jest :-)
  • unikatowy, tzn. WASZ adres  e-mail - zwykle albo go nie ma albo często jest to adres któregoś z Waszych rodziców - a tak być nie może!

Prawdopodobnie na jednej z najbliższych godzin z wychowawcą takie wpisy będą uzupełnione - dopiero wówczas możecie stworzyć sobie dostęp poprzez kroki pokazane w krótkim INTRO