30 października 2023 roku,  w naszym liceum miało miejsce uroczyste otwarcie "Eko Pracowni" dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

"Eko Pracownia" to nie tylko stoły laboratoryjne, ale przede wszystkim ciekawy program edukacyjny, możliwość przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, a tym samym - poznawania nowych technik badawczych i samodzielnego sprawdzania stanu środowiska naturalnego.

W tym ważnym dniu mogliśmy gościć: 

  • Marka Andrzeja Subocza - Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 
  • Wiceprezydenta Koszalina -  Przemysława Krzyżanowskiego,
  • Renatę Zmysłowską z Wydziału Edukacji,
  • Bożenę Sobkowiak - dyrektor V LO w Koszalinie, 
  • oraz Małgorzatę Przykucką  - przewodnicząca Rady Rodziców II LO w Koszalinie.