W poniedziałek 18.09. nasze uczennice z klas czwartych , które należą i aktywnie działają w Grupie Ratownictwa PCK Koszalin, ogłaszały nabór kandydacki i opowiadały o działaniu Grupy Ratownictwa. Jeśli jesteście chętni dowiedzieć się więcej, zapraszamy na Grupa Ratownictwa PCK.