RANKINGI 2020
MATURY 2020                                                 więcej    

      Newsweek 2020
       - 98 miejsce w Polsce;
       - 7 miejsce w województwie;
       - 3 miejsce w województwie - EWD.
      Perspektywy 2021
       - 245 miejsce w Polsce wśród liceów;
       - 176 miejsce w Polsce w olimpiadach;
       - 8 miejsce w województwie.

  IILO Polska Koszalin
Zdawalność 100% 74% 95,8%
J. polski 68,7% 52% 52,2%
Matematyka 73,1%  52% 52.8%
J. angielski 89,2% 71% 72,3%
j. niemiecki 85,1% 55% 54,4%

1. W zdalnym nauczaniu obowiązuje platforma TEAMS. Nauczyciel może nauczać zdalnie na wybranej przez siebie platformie pod warunkiem. że uzyska zgodę klasy.
2. Zdalne/hybrydowe nauczanie nauczyciel może prowadzić:
    a) w domu;
    b) w szkole, w sali lekcyjnej.
3. Nauczyciel może prowadzić konsultacje z uczniami w szkole na następujących zasadach:
    a) zgłoszenia potrzeby indywidualnych konsultacji przez ucznia;
    b) zgłoszenia w sekretariacie szkoły terminu zajęć i nazwiska ucznia/uczniów;
    c) w konsultacjach nie może uczestniczyć więcej niż 5 uczniów.
    d) konsultacje muszą być dobrowolne – wymagana jest inicjatywa i zgoda uczniów.
4. Zdalne nauczanie realizujemy zgodnie z obowiązującym planem nauczania.
5. Podstawą potwierdzenia przeprowadzenia zajęć lekcyjnych jest wpis w dzienniku elektronicznym.
6. Lekcja trwa 45 minut. Nauczyciel może:
    a) uwzględniając obciążenie ucznia pracą przy komputerze, prowadzić lekcje od 30 do 45 minut;
    b) w przypadku dwóch lekcji pod rząd samodzielnie regulować czas prowadzenia zajęć.
7. Uczniowie, którzy korzystają z różnych form nauczania indywidualnego, mogą uczestniczyć w klasowych lekcjach prowadzonych zdalnie.
8. Zajęcia pozalekcyjne obejmują uczniów, którzy przygotowują się do olimpiad i konkursów przedmiotowych. Nauczyciel prowadzący zajęcia wpisuje tematy i czas pracy do elektronicznego dziennika zajęć pozalekcyjnych.
9. Przedmioty, które nie są kierunkowe ani maturalne mogą być realizowane inną metodą niż metoda on-line. Nauczyciele uczący w ww. sposób, raz na dwa tygodnie prowadzą konsultacje on-line, podając ich termin uczniom.
10. Pedagog szkolny pracuje z uczniami i rodzicami:
     a) zdalnie na platformie TEAMS;
     b) stacjonarnie/osobiście w szkole, po telefonicznym uzgodnieniu spotkania (510 383 484).
11. Doradca zawodowy współpracuje z rodzicami i uczniami:
    a) zdalnie na platformie TEAMS;
    b) stacjonarnie/osobiście w szkole po e-mailowym uzgodnieniu spotkania – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
12. Wychowawcy klas są zobowiązani do przekazania raz w tygodniu, po przeprowadzeniu lekcji wychowawczej, dyrekcji wszelkich uwag związanych ze zdalnym nauczaniem. Informację należy przekazać osobiście lub e-mailem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logowanie

Tarcze

KronikaZnajdź na stronie

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.