25.06.2022 r. odszedł KUBA BUDEK
nasz Kolega, Przyjaciel, Ziomal, Wychowanek, Uczeń klasy II h

 
 
Jeśli wybierasz się w podróż, niech będzie to podróż długa...(Z. Herbert)
 
Niech w tej najdłuższej ze wszystkich podróży prowadzą Cię dobre Anioły...
 
Kubo, Budson... tęsknimy... 
 
Uczniowie kl. 2h, Wychowawczyni, Nauczyciele, Dyrekcja 
 

 


REKRUTACJA 2022


 KOLEJNY KROK!

W terminie: 8-12 lipca 2022r. w godz. 8.30-14.30

TYLKO KOMPLET DOKUMENTÓW !

                                                                       
kopie:
 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
testu ósmoklasisty, 
zaświadczeń potwierdzających dodatkowe osiągnięcia, 
2 fotografii (o ile nie zostały dostarczone z wnioskiem o przyjęcie do szkoły)


 RODZAJ CZYNNOŚCI

 

 TERMIN


Złożenie wniosku (podpisanego przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), 2 fotografii oraz:
- oświadczenia o samotnym wychowywaniu
- oświadczenia o wielodzietności
- orzeczenia o niepełnosprawności kandydata lub członka rodziny.

 

 

10 maja - 20 czerwca 2022r.
do godz. 15.00


24 czerwca- 12 lipca 2022r. do godz. 14.30

Należy w systemie rekrutacyjnym samodzielnie wprowadzić oceny końcowe kandydata,
wynik egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za osiągnięcia dodatkowe,
można również dokonywać ew. zmian w preferencjach wyboru między oddziałami/szkołami.


 

   Uzupełnienie wniosku o kopie:

- świadectwa ukończenia szkoły;
- zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
- zaświadczeń potwierdzających dodatkowe osiągnięcia kandydata.


 

8 - 12 lipca 2022r. do godz. 14.30
komplet dokumentów!
(proszę nie przynosić samej kopii świadectwa)

(Proszę o dostarczenie kompletu dokumentów, tj. kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wynikach testu ósmoklasisty, kopii zaświadczeń/dyplomów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia: wiedzy, sportowe, artystyczne, wolontariat, Samorząd Uczniowski)


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.    do 18 lipca 2022 r.

WYNIKI REKRUTACJI

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

19 lipca 2022r. godz. 12.00

Wyniki rekrutacji będą widoczne
po zalogowaniu
do konta użytkownika pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl

Listy zostaną także wywieszone w szkole.


Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów:
- świadectwa ukończenia szkoły;
- zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

 

 19 - 22 lipca 2022r. do godz. 15.00


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
(listy klas pierwszych)
  25 lipca 2022r. godz. 12.00

   

p.o. Dyrektor II LO w Koszalinie
Bogusława Hordyńska

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ogłaszają XXI Edycję Programu „Stypendia Pomostowe
dla absolwentów szkół ponadpodstawowych 2022 r.


| Plakat | Szczegóły |

Solidarni z Ukrainą

   

Logowanie

KronikaZnajdź na stronie

Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.