Ranking 2020 II LO 100% zdawalności MATURA 2019 Kraj 86,4%
249 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów Język polski 64%   Język polski 55%
119 miejsce w Polsce w Rankingu Olimpijskim Matematyka 81%   Matematyka 58%
9 miejsce w województwie zachodniopomorskim Język angielski 91%, Język niemiecki 83%   Język angielski 69%, Język niemiecki 64%Zwracam się z ogromną prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2019
na II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie.

Wpłacając 1% należy w deklaracji PIT podać pełną nazwę: "Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół Bronka" w Koszalinie 
oraz numer KRS 0000278465,  Bank PKO SA 97 1240 3653 1111 0010 1413 0437

                                                                                                                                                                                            Serdecznie dziękuję za okazane wsparcie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Wiktor Kamieniarz