RANKINGI 2020
MATURY 2020                                                 więcej    

      Newsweek:
       - 98 miejsce w Polsce;
       - 7 miejsce w województwie;
       - 3 miejsce w województwie - EWD.
      Perspektywy:
       - 249 miejsce w Polsce wśród liceów;
       - 119 miejsce w Polsce w olimpiadach;
       - 9 miejsce w województwie.

  IILO Polska Koszalin
Zdawalność 99,4% 74% 95,8%
J. polski 68,7% 52% 52,2%
Matematyka 73,1%  52% 52.8%
J. angielski 89,2% 71% 72,3%
j. niemiecki 85,1% 55% 54,4%

TELEFON ALARMOWY SZKOŁY (COVID-19)  510 383 484
Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie   

Korzystamy z telefonu alarmowego w ważnych sprawach dotyczących:
* kwarantanny w rodzinie;
* objawów wskazujących na ewentualne zarażenie koronawirusem;
* innych ważnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły.   
Proszę o odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego.
                                                                                                                                              Wiktor Kamieniarz