2018 - 2019  
Justyna Moszyńska laureatka Olimpiady Mediewistycznej Przygotowanie samodzielne
Oliwia Kłobukowska laureatka Olimpiady Wiedzy o Prawie Wiktor Kamieniarz
Dmitrij Kostusev finalista Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej Mikołaj Lewczuk
Patryk Sochaj finalista Olimpiady Biologicznej Lechosław Warzyński
Kacper Patan finalista Olimpiady Historycznej Wiktor Kamieniarz
Anita Nowicka finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Tamara Gutta-Aleksandrowicz
  laureatka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Elżbieta Gronowska
Aleksandra Bibro finalistka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Jolanta Butrynowska
Alicja Kowalska finalistka Olimpiady Solidarności Lechosław Warzyński
Aleksandra Kaszubowska laureatka Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH Joanna Szuba
Jakub Cuckarew finalista Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH Joanna Szuba
     
2017 - 2018  
Daniel Machnik laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Karolina Kamińska
  finalista Olimpiady Filozoficznej Karolina Kamińsk
  finalista Olimpiady Teologii Prawosławnej Mikołaj Lewczuk
Tobiasz Bator laureat Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH Joanna Szuba
Tobiasz Bator finalista Olimpiady Geograficznej Arkadiusz Pall
Milena Gabrysiak laureatka Olimpiada Medialnej Aleksandra Stępień
Anita Nowicka laureatka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Szymon Górny laureat Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego …” Lechosław Warzyński
Szymon Górny finalista Olimpiady Historycznej Lechosław Warzyński
Szymon Górny finalista Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie Lechosław Warzyński
Szymon Górny finalista Olimpiady o III RP Lechosław Warzyński
Szymon Górny finalista Olimpiady o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Lechosław Warzyński
Szymon Górny laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego” Lechosław Warzyński
Szymon Górny finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Wybieram wybory” Lechosław Warzyński
Maria Wiktorska finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Tamara Gutta-Aleksandrowicz
Maciej Rydzewski finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Tamara Gutta-Aleksandrowicz
Jarosław Sergeev finalista Olimpiady Języka rosyjskiego Bogusława Wolowska-Telus
Rafael Petrosjan finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Dawid Kaźmierczak finalista Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH Joanna Szuba
Patryk Sochaj finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Julian Gajdzica
Łukasz Dudek finalista Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie Lechosław Warzyński
Paweł Nowak finalista Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej ks. Tomasz Kudaszewicz
     
2016 - 2017  
Daniel Machnik laureat Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej Mikołaj Lewczuk
  finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Karolina Kamińska
Emilia Czatyrko laureatka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Rafael Petrosjan laureat Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Tobiasz Bator laureat Olimpiady Geograficznej Arkadiusz Pall
Łukasz Dudek  laureat Olimpiady Wiedzy o Prawie Lechosław Warzyński
Aleksandra Pieńkowska finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Beata Niesłuchowska
Michał Kopaczewski finalista Olimpiady Filozoficznej Anetta Idziorek
Jarosław Sergeev finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego Bogusława Wolowska-Telus
Szymon Rogala finalista Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH Kraków Joanna Szuba
Natalia Tarnogrodzka Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej ks. Adam Fulara
     
2015 - 2016  
Mateusz Dominiczak finalista Olimpiady Wiedzy Historycznej Lechosław Warzyński
  finalista Olimpiady o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Lechosław Warzyński
Maciej Madej finalista Olimpiady z Wiedzy o Społeczeństwie Rafał Kosowski
  finalista Olimpiady o III RP. Rafał Kosowski
  finalista Olimpiady o Prawie Lechosław Warzyński
Weronika Bednarczyk finalistka Olimpiady z Wiedzy o Społeczeństwie Lechosław Warzyński
Dominik Karpiński finalista Olimpiady z Wiedzy o Społeczeństwie Rafał Kosowski
  finalista Olimpiady Wiedzy o III RP. Rafał Kosowski
Szymon Koman finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Marcin Gaweł Laureat Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Zbigniew Hansz
Oskar Kulwicz finalista V m. w Polsce XXXIX Zawodach sprawnościowo – obronnych „Sprawni jak żołnierze - 2016” Małgorzata Kulik
Jakub Sroka finalista V m. w Polsce XXXIX Zawodach sprawnościowo – obronnych „Sprawni jak żołnierze - 2016” Małgorzata Kulik
Jakub Maciejewski finalista V m. w Polsce XXXIX Zawodach sprawnościowo – obronnych „Sprawni jak żołnierze - 2016” Małgorzata Kulik
Paweł Silwon  finalista Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2016 Małgorzata Kulik
Daniel Machnik laureat Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2016r. Mikołaj Lewczuk
Emilia Czatyrko finalistka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Rafael Petrosjan laureat Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Gustaw Klauzo finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich, losy dalekich...” Rafał Kosowski
Adam Kotarski finalista Olimpiady Wiedzy Historycznej Lechosław Warzyński
     
2014 - 2015  
Michał Słomka finalista Olimpiady Artystycznej Walentyna Orłowska
Katarzyna Bartman finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka Lechosław Warzyński
Arkadiusz Krokowski laureat XII miejsca Olimpiady Wiedzy o Prawie. Zbigniew Hansz
  laureat VI miejsca Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Zbigniew Hansz
  laureat VI miejsca Olimpiady Wiedzy o III RP Zbigniew Hansz
  finalista Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Zbigniew Hansz
Michał Czapliński finalista Olimpiady Wiedzy o III RP. Lechosław Warzyński
Maciej Święs finalista Olimpiady Historycznej Rafał Kosowski
Bartosz Retkowski finalista Olimpiady Historycznej Rafał Kosowski
Klaudia Bielec finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Karolina Kamińska
Filip Janusz finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Julian Gajdzica
Karol Jurda finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Julian Gajdzica
Paweł Kułakowski laureat Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Adrian Maryniak finalista Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Klaudia Ludwikowska finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i Sporcie Małgorzata Kulik
Justyna Wojnas finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i Sporcie Małgorzata Kulik
Agnieszka Kraus finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i Sporcie Małgorzata Kulik
Anna Michalkiewicz finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i Sporcie Małgorzata Kulik
Karolina Erlichowska finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i Sporcie Małgorzata Kulik
Katarzyna Kolbusz finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i Sporcie Małgorzata Kulik
Olga Mackiw finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i Sporcie Małgorzata Kulik
Kornelia Kupczyńska finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i Sporcie Małgorzata Kulik
Aleksandra Guzowska finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i Sporcie Małgorzata Kulik
Tomasz Wielągowski finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i Sporcie Małgorzata Kulik
Jacek Szyntar finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i Sporcie Małgorzata Kulik
     
2013 - 2014  
Monika Przyczka finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Tamara Gutta-Aleksandrowicz
Aleksandra Rozmus finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Tamara Gutta-Aleksandrowicz
Monika Prokulewicz finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Karolina Kamińska
Paulina Harings finalistka Olimpiady Języka Niemieckiego Sylwia Peryt-Matejko
Hubert Bekisz finalista Olimpiady Historycznej Barbara Kamieniarz, Lechosław Warzyński
Mateusz Wasilewski finalista Olimpiady Teologicznej ks. Tomasz Kudaszewicz
Adrian Maryniak finalista Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Paweł Kułakowski finalista Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Bartosz Retkowski finalista Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” Lechosław Warzyński
Artur Kurek laureat Olimpiady Wiedzy o Prawie Lechosław Warzyński
Michał Czapliński finalista Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy Zbigniew Hansz
Karina Grabowska finalistka Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy Zbigniew Hansz
Izabela Dankowska laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej ks. Tomasz Kudaszewicz
Arkadiusz Lis laureat Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego Politechniki Gdańskiej Maria Romanowska
Krzysztofinalista Strzelecki laureat Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego Politechniki Gdańskiej Maria Romanowska
Olga Mackiw finalistka Konkursu Internetowego KNOW AMERICA Rafał Kosowski
Michał Hryb finalistka Konkursu Internetowego KNOW AMERICA  Rafał Kosowski
Mateusz Kaszyński laureat konkursu „Bieg po Indeks” Politechniki Koszalińskiej Lucyna Niesłuchowska
Patryk Bać laureat konkursu „Bieg po Indeks” Politechniki Koszalińskiej Lucyna Niesłuchowska
Arkadiusz Lis laureat konkursu „Bieg po Indeks” Politechniki Koszalińskiej Lucyna Niesłuchowska
     
2012 - 2013  
Joanna Rybak laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim  Lechosław Warzyński
Karol Jurda finalista Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Sara Szostak finalistka Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
  finalistka Olimpiady Artystycznej  Walentyna Orłowska
Anna Łuczyńska finalistka Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Kacper Laskowski finalista Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie Barbara Kamieniarz
  finalista Olimpiady Wiedzy o Prawie Barbara Kamieniarz
  finalista Olimpiady Wiedzy Teologicznej ks. Tomasz Kmiecik
  finalista Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki ks. Tomasz Kmiecik
Krystyna Lenz finalistka Olimpiady Wiedzy Teologicznej  Alicja Lorenz
Bartosz Retkowski laureat Olimpiady „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego…” Lechosław Warzyński
Klaudia Łuczak finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego  Tamara Gutta-Aleksandrowicz
Sonia Pęcherzewska finalistka Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka Lechosław Warzyński
Krystian Maciejca laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Logiczno-Matematycznej Barbara Krzyminska/
  finalista Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich organizowanego przez Wydział Matematyki Politechniki Warszawskiej Elżbieta Gronowska
  finalista Ogólnopolskiego Konkursu Politechniki Gdańskiej Barbara Krzyminska
  laureat 3 miejsca w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym Arkadiusz Pall
Konrad Roganowski laureat Olimpiady Logiczno-Matematycznej Elżbieta Gronowska
  laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Fizycznego "Wygraj Indeks" Politechniki Gdańskiej Elżbieta Gronowska
Michał Chodań laureat 1 miejsca w Polsce Olimpiady Logiczno-Matematycznej Jolanta Butrynowska
Daniel Kwiatkowski finalista Olimpiady Społeczno-Prawnej Lechosław Warzyński
Michał Czapliński laureat 1 miejsca Olimpiady Solidarności Lechosław Warzyński
Paweł Podgórski  finalista Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich organizowanego przez Wydział Matematyki Politechniki Warszawskiej Elżbieta Gronowska
Damian Worobiej laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Fizycznego "Wygraj Indeks" Politechniki Gdańskiej Maria Romanowska
     
2011 - 2012  
Paulina Jankowska laureatka 1 miejsca w Polsce w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości Lucyna Niesłuchowska
  finalistka Olimpiady Filozoficznej Anna Pałęga
  finalistka Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Wiktor Kamieniarz
  finalistka Olimpiady Logiczno-Matematycznej Elżbieta Gronowska
Paweł Wdowczyk finalista Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości Joanna Szuba
  finalista Olimpiady Wiedzy o Zarządzaniu i Planowaniu Karierą Zawodową Joanna Szuba
Karol Moroz finalista Olimpiady Języka Niemieckiego Grażyna Grylewicz
Wojciech Płóciennik laureat Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka Barbara Kamieniarz
  laureat Olimpiady Wiedzy o Prawie Barbara Kamieniarz
  finalista Olimpiady Wiedzy o Prawie i Państwie Barbara Kamieniarz
Angelika Bocheńska finalistka Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Lucyna Niesłuchowska
Krystian Maciejca finalista Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości Arkadiusz Pall
  finalista Olimpiady Logiczno-Matematycznej Barbara Krzyminska
  finalista Powszechnego Konkursu Matematycznego Barbara Krzyminska
  finalista III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Finansach i Rachunkowości Arkadiusz Pall
  laureat 1 miejsca w Polsce w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Aktywność w ramach Olimpiady Przedsiębiorczości Arkadiusz Pall
Daniel Kwiatkowski laureat Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” Lechosław Warzyński
Daniela Chodkowska finalistka Olimpiady Języka Angielskiego Danuta Podolska-Deszkiewicz
Sara Szostak finalistka Olimpiady Artystycznej „Sekcja plastyka” Walentyna Orłowska
Kacper Laskowski laureat Olimpiady Teologii Katolickiej ks. Paweł Rusak
Konrad Roganowski finalista Olimpiady Logiczno-Matematycznej Elżbieta Gronowska
  finalista Powszechnego Konkursu Matematycznego Elżbieta Gronowska
Michał Chodań finalista Olimpiady Logiczno-Matematycznej Jolanta Butrynowska
Krzysztof Wojtczak finalista III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Finansach i Rachunkowości Arkadiusz Pall
  laureat 3 miejsca w Polsce w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Aktywność w ramach Olimpiady Przedsiębiorczości Arkadiusz Pall
Adrian Lis finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Historia i kultura Żydów polskich” Anetta Idziorek
Marta Trzebińska laureatka Pomorskiego Konkursu Matematyczno-Fizycznego ”Wygraj Indeks” Politechniki Gdańskiej Elżbieta Gronowska
Agnieszka Smogur laureatka Pomorskiego Konkursu Matematyczno-Fizycznego ”Wygraj Indeks” Politechniki Gdańskiej Lucyna Niesłuchowska
Patrycja Karpińska laureatka V Konkursu Wiedzy Politechnicznej Maria Romanowska
Alicja Kwiecień laureatka V Konkursu Wiedzy Politechnicznej Maria Romanowska
Paweł Tomczyk laureat 3 miejsca w Polsce w Konkursie Statystycznym Joanna Szuba
     
2010 - 2011  
Paweł Wdowczyk finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Wiktor Kamieniarz, Zbigniew Hansz
  finalista Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości  Joanna Szuba
  laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Parlamencie Europejskim Joanna Szuba
Aleksander Karżanowski finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego Anna Wiktorowska
Katarzyna Witkowska finalistka Olimpiady Społeczno-Prawnej Lechosław Warzyński
Daniela Chodkowska finalistka Olimpiady Języka Angielskiego Danuta Podolska-Deszkiewicz
Paulina Jankowska laureatka Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Lucyna Niesłuchowska
  finalistka Olimpiady Filozoficznej Anna Pałęga
  finalistka Konkursu Internetowego KNOW AMERICA  Grażyna Szott
Alicja Maciulewicz finalistka Olimpiady Artystycznej - sekcja muzyka przygotowanie samodzielne
Robert Pluskota finalista Olimpiady Ekologicznej Anna Krzyżanowska, Julian Gajdzica
Angelika Bocheńska finalistka Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Lucyna Niesłuchowska
Sebastian Gargas laureat Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Lucyna Niesłuchowska
Paweł Janus finalista Olimpiady Logiczno-Matematycznej Lucyna Niesłuchowska
Wioleta Piątkowska finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej Alicja Lorenz
Krystian Maciejca laureat Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego Arkadiusz Pall
Paweł Tomczyk laureat Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego Elżbieta Gronowska
Tomasz Gajda finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Fuzja Jądrowa” Maria Romanowska
     
2009 - 2010  
Emilia Januszkiewicz laureatka Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie...” Lechosław Warzyński
Damian Borowik laureat Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie...” Wiktor Kamieniarz
Alicja Maciulewicz finalistka Olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie...” Barbara Kamieniarz
Olimpia Kłyk finalistka Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie...” Wiktor Kamieniarz
Aleksander Kotarski finalista Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie...” Wiktor Kamieniarz
  laureat Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Zbigniew Hansz
Adrian Gojdź laureat 2 miejsca Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Artur Bieleń laureat 3 miejsca Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Sebastian Gargas laureat 5 miejsca Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Jakub Stadejek finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego Anna Wiktorowska
Aleksander Karżanowski finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego Anna Wiktorowska
Paulina Ordak finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej ks. Paweł Rusak
Katarzyna Łowicka laureatka 1 miejsca Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej Magdalena Buzała
Kornel Pietrzak laureat Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. A. Swinarskiego Małgorzata Soroka
Paulina Jankowska finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej ks. Paweł Rusak
Paweł Tomczyk finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Historia i kultura Żydów polskich” Anna Pałęga
  finalista Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego Joanna Szuba
     
2008 - 2009  
Adrian Gojdź laureat 1 miejsca w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Artur Bieleń laureat Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Wiktor Kamieniarz
Paulina Ordak finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej ks. Paweł Rusak
Aleksandra Kondrat finalistka Olimpiady Filozoficznej Aleksandra Perzyńska
Mateusz Wiśniewski finalista Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka Wiktor Kamieniarz
Monika Sędzicka laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Rok 1989 Lechosław Warzyński
Marta Missok laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Rok 1989 Lechosław Warzyński
Wojciech Gostomczyk laureat Ogólnopolskiego Konkursu Rok 1989 Lechosław Warzyński
     
2007 - 2008  
Mateusz Komorowski laureat Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej – XIV miejsce  Joanna Szuba, Wiktor Kamieniarz 
  laureat Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie Wiktor Kamieniarz
Jakub Rakowski finalista Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie Wiktor Kamieniarz
Adrian Gojdź laureat Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości – I miejsce Wiktor Kamieniarz
Artur Bieleń laureat Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości – VII miejsce Wiktor Kamieniarz
Martyna Śliwińska laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Historia i kultura Żydów polskich” Teresa Iwona Sławecka
Dominika Wojewska laureatka 2 miejsca konkursu WOLSZCZAN 2008 Małgorzata Gonet, Zygmunt Korszałowski
  laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Małgorzata Gonet, Zygmunt Korszałowski
     
2006 - 2007  
Wacław Kobyliński laureat Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie Barbara Kamieniarz
     
2005 - 2006  
Yacine Zmit finalista Olimpiady Języka Francuskiego Przygotowanie samodzielne
Ewelina Kołodzińska finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego Anna Wiktorowska
Iwona Krawczyńska finalista Olimpiady Teologii Katolickiej Alicja Lorenz
     
2004 - 2005  
Kamil Zawarski finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Teresa Iwona Sławecka
Anatol Cudzewicz finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego Anna Wiktorowska
Grzegorz Golusiński  finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego Anna Wiktorowska
Ewelina Kołodzińska finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego Anna Wiktorowska
Maja Pawłowska finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego Anna Wiktorowska

Do ew. analiz

Solidarni z Ukrainą

   

Logowanie

KronikaZnajdź na stronie

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.