Terminarz rekrutacji 2022/2023


Szanowni Rodzice, Uczniowie klas 8!

Poniżej znajduje się LINK, który przekieruje Was na stronę wypełnienia wniosku

LINK:    Zgłoś kandydaturę 

 Wygenerowany wniosek oraz 2 fotografie legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem)
proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły w poniższych terminach.


pokój nr 1, parter


 RODZAJ CZYNNOŚCI

 

 TERMIN


Złożenie wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), w tym zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
- 2 fotografii;
- oświadczenia o samotnym wychowywaniu
- oświadczenia o wielodzietności
- orzeczenia o niepełnosprawności kandydata lub członka rodziny.

 

10 maja - 15 czerwca 2022r. do godz. 15.00
17 czerwca 2022r. – sekretariat nieczynny

20 czerwca 2022r. do godz. 17.00  - ostatni dzień składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z załącznikami. 


24 czerwca- 12 lipca 2022r. do godz. 15.00

Należy w systemie rekrutacyjnym samodzielnie wprowadzić oceny końcowe kandydata,
wynik egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za osiągnięcia dodatkowe


1. Uzupełnienie wniosku o kopie:
- świadectwa ukończenia szkoły;
- zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
- zaświadczeń potwierdzających dodatkowe osiągnięcia kandydata.
2. Możliwość przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej.
3. Zmiana kolejności wybranych szkół i klas.

 

8 - 12 lipca 2022r. do godz. 15.00
komplet dokumentów!

(Proszę o dostarczenie kompletu dokumentów, tj. kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wynikach testu ósmoklasisty, kopii zaświadczeń/dyplomów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia: wiedzy, sportowe, artystyczne, wolontariat, Samorząd Uczniowski)


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.    do 18 lipca 2022 r.

WYNIKI REKRUTACJI

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

19 lipca 2022r. godz. 12.00

Wyniki rekrutacji będą widoczne
po zalogowaniu
do konta użytkownika pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl

Listy zostaną także wywieszone w szkole.


Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów:
- świadectwa ukończenia szkoły;
- zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

 

 19 - 22 lipca 2022r. do godz. 15.00


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
(listy klas pierwszych)
  25 lipca 2022r. godz. 12.00

   

p.o. Dyrektor II LO w Koszalinie
Bogusława Hordyńska

Solidarni z Ukrainą

   

Logowanie

KronikaZnajdź na stronie

Gościmy

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.