RANKINGI 2020
MATURY 2020                                                 więcej    

      Newsweek 2020
       - 98 miejsce w Polsce;
       - 7 miejsce w województwie;
       - 3 miejsce w województwie - EWD.
      Perspektywy 2021
       - 245 miejsce w Polsce wśród liceów;
       - 176 miejsce w Polsce w olimpiadach;
       - 8 miejsce w województwie.

  IILO Polska Koszalin
Zdawalność 100% 74% 95,8%
J. polski 68,7% 52% 52,2%
Matematyka 73,1%  52% 52.8%
J. angielski 89,2% 71% 72,3%
j. niemiecki 85,1% 55% 54,4%

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)               

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego, Chełmońskiego 7, 75-631 Koszalin
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Bielecki, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 94 344 65 85, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z organizacją procesu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, które wynikają z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych.
 6. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru PESEL, daty urodzenia, numeru dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (art. 125a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz art. 94 ust. 9bKP). Deklaracja o wystąpieniu z PPK przechowywana będzie przez administratora przez 4 lata.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których tu mowa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje finansowe jako oddzielni Administratorzy, z którymi będą zawierane umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 11. Pani/Pana dane nie będą profilowane, ani nie będą przetwarzane wyłącznie automatycznie, żadna decyzja nie będzie podejmowana automatycznie.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane  za granicę ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym z wyjątkiem podania adresu e-mail i numeru telefonu.

Logowanie

Tarcze

KronikaZnajdź na stronie

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.