Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod Patronatem Ministra Edukacji i Nauki i Urzędu Patentowego organizuje:

OLIMPIADĘ WIEDZY O WYNALAZCZOŚCI


Chętni uczniowie zgłaszają się do Pauliny Wawrzyńskiej kl. IV C lub Izabeli Hołowaty kl. IV B.