RANKINGI 2020: MATURY 20219
Newsweek - 98 miejsce w Polsce
Perspektywy: II LO 100% zdawalności Kraj 86,4%
249 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów Język polski 64% Język polski 55%
119 miejsce w Polsce w Rankingu Olimpijskim Matematyka 81% Matematyka 58%
9 miejsce w województwie zachodniopomorskim Język angielski 91%, Język niemiecki 83% Język angielski 69%, Język niemiecki 64%

DYREKCJA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE


  

Dyrektor Wiktor Kamieniarz

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa

Funkcję dyrektora szkoły sprawuje od 1 września 2006 r.
 
Nauczyciel Roku 2004 w Polsce
 

Zastępca dyrektora mgr Anna Krzyżanowska

Nauczyciel biologii i przyrody

Powołana na stanowisko wicedyrektora szkoły 
1 września 2006 r.  
 


Zastępca dyrektora mgr Elżbieta Gronowska

Nauczyciel matematyki

Powołana na stanowisko wicedyrektora szkoły 
1 września 2019 r.