Ranking 2019 II LO 100 % MATURA 2019 Kraj 86,4%
192 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów Język polski 64%   Język polski 55%
48 miejsce w Polsce w Rankingu Olimpijskim Matematyka 81%   Matematyka 58%
5 miejsce w województwie zachodniopomorskim  Język angielski 91%, Język niemiecki 83%   Język angielski 69%, Język niemiecki 64%

 

W 2001 roku Dyrekcja i Grono Pedagogiczne II Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie ustanowiło NAGRODĘ „BENE MERITUS”

NAGRODĘ mogą otrzymać:

1. Rodzice, którzy aktywnie i społecznie działają na rzecz szkoły;

2. Nauczyciele:

 • którzy osiągają sukcesy w pracy z uczniem zdolnym potwierdzone tytułami finalistów i laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • których uczniowie osiągają i to systematycznie wysokie wyniki z egzaminu maturalnego;
 • którzy społecznie pracują na rzecz szkoły i społeczności szkolnej i mają zasadniczy wpływ na podniesienie poziomu nauczania i wychowania.

3. Uczniowie którzy:

 • osiągają wybitne sukcesy w nauce i innych dziedzinach życia społecznego;
 • swoją postawą są wzorcem postępowania i zachowania.

Kapitułę „BENE MERITUS” tworzą:

 • z urzędu dyrektor szkoły pełniący funkcję przewodniczącego;
 • trzech nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną;
 • dwóch przedstawicieli Rady Rodziców;
 • dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Kadencja Kapituły trwa jeden rok.

Procedura przyznawania NAGRODY:

1. Wnioskować o przyznanie NAGRODY mogą:

 • Dyrektor szkoły;
 • Grono Pedagogiczne;
 • Rada Rodziców
 • Dyrektor szkoły;
 • Grono Pedagogiczne;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski.

Wnioski przekazywane są Dyrektorowi raz w roku do dnia 10 kwietnia.

3. Wciągu 7 dni od wpłynięcia wniosków Dyrektor zwołuje posiedzenie Kapituły, która przyznaje Statuetkę w kategorii:

 • Uczeń/Absolwent;
 • Rodzic;
 • Nauczyciel;
 • Specjalna.
 

Wniosek o przyznanie statuetki TUTAJ
Dotychczasowi Laureaci Statuetki
Rok 2013
 
Barbara Kamieniarz – nauczyciel historii w latach 2006 – 2011
Kacper Laskowski – uczeń klas humanistyczno-prawnej,
laureat i finalista 5 olimpiad przedmiotowych.
Rok 2012 Krzesisława Komar-Rychlicka - nagroda specjalna (absolwentka)
Paulina Jankowska - absolwentka
Rok 2011 Przemysław Krzyżanowski- Wiceprezydent Miasta Koszalina
Rok 2010 Adrian Gojdź - absolwent
Rok 2009 Mirosław Mikietyński - Prezydent Miasta Koszalina
Leszek Kołecki - Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Bronka
Rok 2008 Aleksandra Iwanicka - absolwentka
Wanda Szafoni - nauczyciel
Mateusz Komorowski - absolwent
Rok 2007 Zbigniew Molesztak - nauczyciel
Wacław Kobyliński - absolwent
Rok 2006 Zofia Molesztak - nauczyciel
Kamil Zawarski - absolwent
Rok 2005 Teresa Sławecka - nauczyciel
Marta Subel - absolwentka
Rok 2004 Marian Binaś ­- rodzic
Agnieszka Podpora - absolwentka
Rok 2003 Jan Bogowski - nauczyciel
Milena Ostrysz - absolwentka
Rok 2002 Mirosław Burzyński - rodzic
Paweł Polański - absolwent
Rok 2001 Wanda Bańczorowska - nauczyciel
Ryszard Dąbrowski - nauczyciel
Janina Jagodzińska - nauczyciel
Katarzyna Zielińska - absolwentka

Rankingi

Kronika

Z życia "Bronka"

Znajdź na stronie

Gościmy

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.