Ranking 2020 II LO 100% zdawalności MATURA 2019 Kraj 86,4%
249 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów Język polski 64%   Język polski 55%
119 miejsce w Polsce w Rankingu Olimpijskim Matematyka 81%   Matematyka 58%
9 miejsce w województwie zachodniopomorskim Język angielski 91%, Język niemiecki 83%   Język angielski 69%, Język niemiecki 64%


XLVI OGÓLNOPOLSKI FINAŁ OLIMPIADY
INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
 29-31 maja 2020r.


 Patroni honorowi    Organizatorzy
 

  Po raz czwarty
w II Liceum Ogólnokształcącym
im. Władysława Broniewskiego
w Koszalinie

 
 Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

 

 

 Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów


Kuratorium Oświaty
w Szczecinie
II LO w Koszalinie